Om Curoma Consulting AB

För lönsamma och hållbara arbetsplatser

Curoma Consulting tar fasta på och jobbar med de fokusområden som stärker dig som arbetsgivare både lönsamhetsmässigt och produktivt. Allt från kartläggning och konsultation av arbetsmiljö, organisation och ledarskap till förebyggande arbete med ledning och personal för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro

Lena Öhrlund

Konsult /Kursledare

Stresspedagog, gruppledare i ACT

lena@curoma.nu

Tel: 076-108 85 01

Om Lena Öhrlund:

Jag har en bred yrkeserfarenhet och även erfarenhet av ledarskap, personalansvar och verksamhetsansvar som tidigare chef och ledare.

Med många års erfarenhet som företagsrådgivare med behovsanpassad rådgivning för företag, organisationer, ledningsgrupper, chefer och personal har jag en bra grund för mina konsultativa tjänster. I min inriktning som företagsrådgivare har jag jobbat från fåmansbolag till större företag och har även varit ansvarig för större företag och organisationer med spetskompetens inom: Tillämpad arbetsrätt, VD-avtal, lag och avtal, juridik, beskattning,ekonomi, policies, med mera.

Jag har även goda kunskaper och erfarenhet av avtalsenliga frågor som LAS, kollektivavtal och allmänna försäkringssystemet . Detta är av stor vikt och en tillgång när jag konsulterar företag och organisationer idag. Det är viktigt att kunna sätta sig in i verksamhetens alla delar och se sammanhang och ha förståelse för hela verksamheten för att kunna ge bra råd och vara ett stöd för arbetsgivaren.

 

Ett axplock från ytterligare kompetenser:

 

Utvecklingsprogram för chefer: Ledarskap, att arbeta med grupper och gruppers processer, att delegera, konflikthantering, kommunikation och samtal, utveckling och förändringsarbete, att arbeta med svåra samtal.

 

Stresspedagog med inriktning organisation till individnivå: organisationsteori, ledarskap, kommunikation och pedagogik, Miljö och stress. Psykologi med stressorer, copingteorier, motiverande samtal, psykosociala faktorer vid stress m.m. Stress ur fysiologiskt och psykologiskt perspektiv, Riskfaktorer och kartläggning av arbetsrelaterad stress m.m

 

Gruppledare i ACT (Accptance and commitment training/Therapy)

Evidensbaserad metod för att förebygga stress och främja hälsa

 

Diplomerad handledare i BAM (Bättre arbetsmiljö)

Grundläggande arbetsmiljöutbildning . Erbjuds både som öppna kurser men även som företagsanpassade.

 

 

 

Under alla de år jag jobbat med behovsanpassad rådgivning till företag och ledning har jag märkt en tydlig trend gällande ohälsa och stressrelaterad sjukfrånvaro.

I takt med att ohälsan ökat har även behovet av stöttning och kunskap inom området ökat hos arbetsgivarna. Väldigt ofta går det så långt som till sjukfrånvaro och rehabilitering innan vi förstår och agerar. Detta orsakar stora problem och omkostnader för arbetsgivaren och ett stort lidande för de medarbetare som är drabbade, och i förlängningen ett problem för hela samhället.

Min ambition är att vara ett stöd och partner för arbetsgivare att jobba förebyggande och aktivt inom dessa områden.

 

Lena Öhrlund

Curoma Consulting AB