- Frigör er tid och skapa ett lönsammare företag!

 

 

Som företagare är det fullt fokus på den löpande verksamheten. Att frigöra tid för att jobba med frågor som inte kretsar kring den dagliga produktionen kan vara svårt.

 

Vill ni öka förutsättningarna för:

Ökad produktivitet - Bättre lönsamhet - Engagerade medarbetare

På köpet får ni en kreativare arbetsmiljö och ni blir en ännu attraktivare arbetsgivare!

Konsultation

Inom de områden som stärker dig som arbetsgivare både lönsamhetsmässigt och produktivt: Organisation, ledarskap, kartläggning och handlingsplaner, arbetsmiljö, omorganisation, arbetsrelaterad stress och systematiskt miljöarbete.

Policy

En policy tydliggör och underlättar.

På så sätt råder det aldrig några tvivel om hur ni ska agera i olika områden.

Anställningsvillkor , Friskvårdspolicy, Policy kring organísatorisk och

social arbetsmiljö

Utbildning Föreläsningar

Kompetensutveckling för ledare och personal. Föreläsningar och workshops.

Kurserna kan företagsanpassas

 

Stresshantering

Kartläggning och åtgärdsplaner,

Kurser i förebyggande syfte

Utbildning för ledare,

chefer och medarbetare.

Gruppmetoder för prevention

på arbetsplatsen.

 

Bättre arbetsmiljö - ledarskap och arbetsrelaterad ohälsa

Har ni chefer / ledare eller arbetsmiljöombud som saknar grundläggande kunskaper i arbetsmijö?

Nu har ni möjlighet att anmäla er till kurstillfällen lokalt. Utbildningarna ger er grundläggande kunskaper i arbetsmiljöarbetet samt kunskaper i hur ni kan jobba organisatoriskt och med ert ledarkskap för att uppnå en ännu friskare arbetsplats.

 

Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i företaget. Idag är det mycket fokus på psykosocial arbetsmiljö: Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 med tydligare krav på ledarnas och chefernas kompetens och arbetsgivarens ansvar.

Många ledare saknar även grundläggande kunskaper för att kunna bedriva Systematiskt arbetsmiljöarbete i företaget.

 

 

  • BAM: Bättre arbetsmiljö : Grundläggande arbetsmiljöutbildning
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

 

 

Kurserna kan skräddarsys och företagsanpassas

Kurserna erbjuds även som öppna kurser

 

 

 

 

Är ni intresserade av en företagsanpassad kurs eller kurs på er ort? välkommen att höra av er!

 

 

Aktuella kurser :

 

AFS 2015:4 i praktiken - Om Ledarskap och stress

En fördjupning som ger mer kunskap i stress, ohälsa, ledarskap, samt verktyg och metoder att ta med till arbetsplatsen och för egen del som ledare. Kursen hjälper er att komma igång med det förebyggande och främjande arbetet i praktiken.

Kursupplägg: 2 dagarskurs under två olika kurstillfällen där kursdeltagarna aktivt tillämpar kunskap och uppgifter i verksamheten mellan kursdagarna. Rekommenderar att flera från samma företag går kursen tillsammans.

 

Aktuella kurstillfällen:

Norsjö: Medan Folkets Hus, den 17 okt och 15 nov Fullbokad

Skellefteå: Scandic , den 19 okt och 17 nov Fullbokad

Nya kurstillfällen läggs upp inom kort!

 

 

Intresserad av liknande upplägg på er ort? Eller företagsanpassat i er organisation? Hör av er!

 

Omorganisation - Varsel?

 

Förändringar som är oförutsägbara och som vi inte kan påverka skapar oro, frustration och osäkerhet bland medarbetarna. Hur vi hanterar situationen är helt invididuellt och som arbetsgivare vet ni aldrig vilka reaktioner ni kommer att möta genom processen.

 

Däremot finns det metoder och verktyg för att underlätta både för er och för de medarbetare som är berörda.

 

Det går att minska risken för stressrelaterad ohälsa som sedan kan leda till sjukskrivning. Och kom ihåg - chefer och ledare är också väldigt utsatta i processen.

 

 

Saknar ni verktyg och metoder för att jobba förebyggande med psykosocial arbetsmiljö

Många företag efterfrågar kompetens och handfasta verktyg och metoder för att kunna tillämpa kraven på förebyggande arbete i praktiken och kunna nå resultat och framgång.

 

Har ni förstått innebörden av AFS 2015:4 men saknar kunskap och metoder för att kunna gå vidare och utveckla arbetssätt och ledarskapet i er organisation?

 

Curoma erbjuder både öppna kurser och företagsanpassade kurser.

 

För er som behöver hjälp att starta och strukturera upp metoder och arbetssätt - Kontakta Curoma så berättar vi mer hur vi kan hjälpa till!

Uppmärksammad metod minskar stress i arbetslivet!

 

En evidensbaserad gruppmetod som fått stor internationell uppmärksamhet kan hjälpa Er att minska arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa!

 

Idag finns inte många förebyggande metoder - men denna ger goda resultat och är relativt enkel för Er som arbetsgivare att tillämpa.

 

ACT- att hanteras stress och främja hälsa lämpar sig både som prevention och som en tidig behandligsinsats.