Kompetensutveckling - kurser

Föreläsningar

Föreläsningar

Stress och arbetsrelaterad ohälsa

Ledarskap och kommunikation

Friskfaktorer i arbetslivet

Bli en attraktiv arbetsgivare

 

 

 

Kursutbud

Ledarskap och stressrelaterad ohälsa

Friskfaktorer i arbetsmiljön

Ledarskap och kommunikation

ACT - att hantera stress och främja hälsa

BAM - Bättre arbetsmiljö

AFS 2015:4 i praktiken

Aktuella kurser!

För mer info om kurser

För mer information om kurser, startdatum och priser är ni välkomna att höra av Er!

Samtliga kurser kan företagsanpassas

 

 

 

AFS 2015:4 i praktiken - Om Ledarskap och stress

 

Målgrupp: Arbetsgivare, chefer, HR, miljöombud, alla som har behov av att lära sig mer om psykosocial ohälsa, ledarskap och metoder för att förebygga och främja

 

Innehåll: Om stress, riskfaktorer, varningssignaler. Arbetsrelaterad stress och riskfaktorer. Miljö och stress, ledarskap och kommunikation. Metoder och vektyg i praktiken. Att sätta MÅL som främjar och förebygger

Kursmaterial och kursintyg ingår.

Kurslängd: 2 dagars kurser, flera orter

 

 

 

 

 

 

ACT - att hantera stress och främja hälsa (Acceptance and Comittment Training)

 

Målgrupp: Chefer/ledare, Samtliga medarbetare i företaget

Innehåll: Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?

Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?

Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade.

Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression

Att identifiera vad vi vill ska finnas med i vårt liv inom livets olika områden

Vi lär oss strategier och möjligheter för att konkret börja ta ett steg i rätt riktning.

Upplägg: Kursen ges vid 4 tillfällen , varje kurstillfälle är 3 timmar (totalt 12 timmar) . Träffarna är oftast varannan vecka. Gruppens storlek är begränsad till max 25 personer. Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.

Kursmaterial och kursintyg ingår.

Kursen kan även företagsanpassas

 

 

 

Varför välja Curomas kurser?

Forskning och studier visar tydligt att det är många faktorer som spelar in när vi blir sjuka på grund av stressrelaterad ohälsa. Individfaktorn är en enormt viktig del i det förebyggande arbetet om vi vill optimera förutsättningarna att skapa en ännu friskare, lönsammare och produktivare verksamhet. Att kunna förstå och se helheten är avgörande om vi vill komma tillrätta med stress och sjukfrånvaro och vända den negativa trenden i samhället. Därför får ni i kurserna alltid kunskap i även dessa faktorer. Hur individfaktorn spelar in och varför vi reagerar så olika och förhåller oss olika i situationer. På så sätt får ni ännu fler verktyg för att kunna förebygga ohälsa och bygga en frisk och lönsam arbetsmiljö!

Då jag inte bara är kursledare utan även konsult med lång och bred erfarenhet kring företagande, ledarskap och organisationsfrågor, finns möjlighet att skapa en kurs med ett bredare innehåll, helt beroende på era behov och önskemål.

 

Samtliga kurser och föreläsningar i utbudet kan företagsanpassas

För mer information om kurserna, prisuppgifter och startdatum vänligen kontakta: