Stress är nödvändigt för att överleva

 

Det är brist på återhämtning som leder till ohälsa

Stress är ett ord som vi oftast förknippar med något negativt. I själva verket är stress livsnödvändigt för att vi ska överleva. Stress är en fysiologisk och biologisk reaktion i kroppen som gör oss beredda, koncentrerade och som hjälper oss att överleva i vissa situationer. Det är det som gör att vi skärper oss och kan prestera bättre. Det är en naturlig reaktion som alltid har funnits men med den skillnaden att vi i dagens samhälle ”stressar upp” av andra orsaker än vad vi gjorde under stenåldern då det endast handlade om att överleva.

 

Orsaken till att stress leder till ohälsa är bristen på återhämtning. När detta sker under en längre period blir det obalans i kroppen och i kroppens alla system. Det kan leda till många problem och symtom som exempelvis sömnbesvär, magproblem, koncentrationssvårigheter, muskelspänningar, huvudvärk, humörsvängningar, hudutslag, hjärt- och kärlproblem med mera. Det är väldigt individuellt hur vi reagerar och därför inte alltid uppenbart att problemen är stressrelaterade.

 

Utvecklingen i vårt samhälle går snabbt men som individer har vi inte utvecklats på samma sätt rent biologiskt och fysiologiskt. Vi har fortfarande samma grundläggande behov som tidigare och reagerar precis som alltid när kroppen signalerar stress och fara. Därför är det viktigt att vi lär oss hur vi kan motverka stress och ohälsa i vardagen.

 

Arbetsrelaterad Stress och ohälsa

I dag är stressrelaterad ohälsa den absolut största orsaken till sjukfrånvaro. Enligt forskning och undersökningar finns det vissa faktorer i arbetsmiljön som bidrar till att öka stressen och vissa friskfaktorer som motverkar stress och ohälsa. Höga krav/ arbetsbelastning i kombination med låg påverkan är en tydlig riskmarkör. Men även stöd från chefer, kollegor, det sociala klimatet och andra faktorer spelar in. Personer som upplever arbetet som ostimulerande och har en låg arbetsbelastning kan också uppleva stress.

 

Med kunskap i området och hjälp av kartläggningar och riskbedömningar kan dock arbetsgivarna främja hälsan och arbetsklimatet genom att utveckla de områden och faktorer som stärker miljön. Det har visat sig att framgångsrika, lönsamma företag med låg sjukfrånvaro jobbar systematiskt med just dessa frågor. I samband med de nya riktlinjerna från Arbetsmiljöverket ”Organisatorisk och Social arbetsmiljö” (AFS 2015:4) får arbetsgivarna tydligare riktlinjer och direktiv i hur ni ska jobba systematiskt med dessa frågor. Bakgrunden till de nya riktlinjerna är den ohälsa som ökar drastiskt i kombination med forskningsrapporter. Då stress och ohälsa idag är ett stort samhällsproblem i alla åldrar och branscher krävs förebyggande insatser för att vända trenden.

 

Stressrelaterad ohälsa är vår nya folksjukdom

men det finns förebyggande insatser

 

Oftast upptäcker vi inte att någon drabbats av stressrelaterad ohälsa förrän det leder till sjukfrånvaro och personen i fråga hamnar i långvarig rehabilitering. Det finns dock metoder för att förebygga stressrelaterad ohälsa. Som arbetsgivare känner du säkert igen dig i att det finns ett antal medarbetare som ligger på gränsen mellan sjuk och högpresterande. De kanske inte själva vet vad som är orsaken men både livskvalitet och effektiviteten på arbetet påverkas.

Att kunna fånga upp dessa personer och hjälpa dem på vägen till förståelse och insikt besparar både individen, arbetsgivaren och samhället lidande och pengar.

 

ACT- att hantera stress och främja hälsa är en evidensbaserad metod som visat väldigt goda resultat just som prevention och tidig behandlingsinsats. Metoden kan både företagsanpassas men finns även som öppna kurser för medarbetare och privatpersoner.

 

Mer om metoden: